Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 23.04.2018
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 23.04.2018
1.Lễ Chúa Chiên Lành - Lễ Truyền Chức Linh Mục tại Vatican 2018
2.Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi - Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ĐTC, 22.04.2018
3.Lời Hằng Sống Thứ Hai 23.04.2018- Mục tử nhân lành - Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
4.BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
5.Phóng sự Vòng Quanh Xứ Đạo: Nhóm Một Chút - Giáo Xứ Đắk Giấc - Giáo Phận Kotum

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes