LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 28.04.2018: AI NHÌN THẤY CHÚA GIÊSU LÀ NHÌN THẤY THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Bảy 28.04.2018 AI NHÌN THẤY CHÚA GIÊSU LÀ NHÌN THẤY THIÊN CHÚA Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes