Đức Cha Giám quản TGP Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giảng Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Thánh đường Giáo xứ Lộc Hưng - TGP Sài Gòn, ngày 28/04/2018Đức Cha Giám quản TGP Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giảng Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Thánh đường Giáo xứ Lộc Hưng - TGP Sài Gòn, ngày 28/04/2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes