BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 29-01/05/2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 29-01/05/2018 1. Giáo xứ Lạc Nam GP Bùi chu khai mạc Tháng Hoa 2. Giáo xứ Đa Minh - Hạt Tân Mai nghinh đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du 3. Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Họ Kon Thụp - Gp. Kontum 4. Hồng ân ngân khánh linh mục của Cha Sở Giacôbê Nguyễn Văn Tươi

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes