Giải Đáp Mục Vụ: Kinh mân côi, mai khôi, môi côi, văn côi, môi khôi... từ nào đúng nhất?


Giải Đáp Mục Vụ Lm. Phanxicô Xaviê Trần Kim Ngọc Điều hợp: Duy Thuỷ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes