Giáo Hội Việt Nam đã có vị Tân Đại Diện Toà Thánh.Giáo Hội Việt Nam đã có vị Tân Đại Diện Toà Thánh. Đức TGM Marek Zalewski người Ba Lan

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes