LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 03.05.2018: GIÊSU: CON ĐƯỜNG, SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNGLời Hằng Sống Thứ Năm 03.05.2018 GIÊSU: CON ĐƯỜNG, SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes