Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 21/05/2018: Sứ điệp của Đức Mẹ tại Lithuania và Ba Lan


• Mục tử tốt yêu mến, chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng vác thánh giá • Cầu xin cho sự hiệp nhất thực sự là mục tiêu của chúng ta Bên cạnh đó là Câu Chuyện Các thị kiến Đức Mẹ hiện ra tại Lithuania và Ba Lan.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes