Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh: (15g 00 lễ Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 06/05/2018Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh: (15g 00 lễ Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 06/05/2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes