Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.05.2018: Giáo Hội là người nữ và người mẹ, như Mẹ Maria


Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.05.2018: Giáo Hội là người nữ và người mẹ, như Mẹ Maria

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes