Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 21/5/2018Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Lạy Nữ Vương với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 20 tháng 5. 2- Tất cả 34 Giám mục nước Chilê đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng. 3- Đức Thánh Cha nói: Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu. 4- Sứ điệp Đức Thánh Cha về Ngày Thế Giới Truyền Giáo.
5- Trước ngày kỷ niệm sinh nhật của Đức Phật, ĐTC đã gặp gỡ phái đoàn Phật giáo Thái Lan. 6- Đức Thánh Cha kêu gọi Cộng đồng Quốc Tế gia tăng tình liên đới. 7- Đức Thánh Cha đấu giá chiếc xe Lamborghini lấy tiền giúp tái định cư các Kitô hữu Iraq. 8- Công nghị Tuyên Thánh ngày 19 tháng 5: ĐGH Phaolô VI và Đức TGM Romero được tuyên thánh ngày 14/10/2018. 9- Các Giám Mục Liên Giáo Hội tin vào Chúa Kitô “mời gọi cầu nguyện cho một giải pháp hòa bình tại Thánh địa”. 10- Phản ứng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về vụ thảm sát tại trường trung học Santa Fe, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. 11- Giới thiệu Thánh Ca: Hoa Hồng Thiêng Kỳ Diệu.Chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Lạy Nữ Vương với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 20 tháng 5. 2- Tất cả 34 Giám mục nước Chilê đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng. 3- Đức Thánh Cha nói: Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu. 4- Sứ điệp Đức Thánh Cha về Ngày Thế Giới Truyền Giáo. 5- Trước ngày kỷ niệm sinh nhật của Đức Phật, ĐTC đã gặp gỡ phái đoàn Phật giáo Thái Lan. 6- Đức Thánh Cha kêu gọi Cộng đồng Quốc Tế gia tăng tình liên đới. 7- Đức Thánh Cha đấu giá chiếc xe Lamborghini lấy tiền giúp tái định cư các Kitô hữu Iraq. 8- Công nghị Tuyên Thánh ngày 19 tháng 5: ĐGH Phaolô VI và Đức TGM Romero được tuyên thánh ngày 14/10/2018. 9- Các Giám Mục Liên Giáo Hội tin vào Chúa Kitô “mời gọi cầu nguyện cho một giải pháp hòa bình tại Thánh địa”. 10- Phản ứng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về vụ thảm sát tại trường trung học Santa Fe, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. 11- Giới thiệu Thánh Ca: Hoa Hồng Thiêng Kỳ Diệu.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes