Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh: 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 06/05/2018Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh: 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 06/05/2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes