Thán lễ Chúa Nhật X Thường Niên B (Mc 3_20-35) 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 09/06/2018


Trực tiếp: Chúa Nhật X Thường Niên B (Mc 3_20-35) 08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 09/06/2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes