LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 21.07.2018: CHUẨN MỰC TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA KITÔ

Lời Hằng Sống Thứ Bảy 21.07.2018 CHUẨN MỰC TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA KITÔ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes