LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 19.07.2018: CHUẨN MỰC KHIÊM TỐN CỦA CHÚA KITÔLời Hằng Sống Thứ Năm 19.07.2018 CHUẨN MỰC KHIÊM TỐN CỦA CHÚA KITÔ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes