Ngày 08.08: Kính thánh Đaminh,Đấng Sáng Lập Dòng Anh Em Thuyết Giảng hay thường gọi là Dòng Đaminh


Ngày 08.08: Kính thánh Đaminh, Đấng Sáng Lập Dòng Anh Em Thuyết Giảng hay thường gọi là Dòng Đaminh

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes