Ngày 14.08: Kính thánh Maximilanô Maria KolbêNgày 14.08: Kính thánh Maximilanô Maria Kolbê, linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc Xã

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes