Giảng lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên B (Mc 10_46-52) 17g 00 – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 28/10/2018


Giảng lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên B (Mc 10_46-52) 17g 00 – Lm JB Lê Đình Phương CSsR 28/10/2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes