Giảng lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời (Mt 5_1-12a) 18g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsRGiảng lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời (Mt 5_1-12a) 18g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes