ĐTC Phanxicô chủ sự buổi Kinh Chiều và hát Kinh Te Deum tạ ơn Chúa chiều cuối năm (31.12.2018)ĐTC Phanxicô chủ sự buổi Kinh Chiều và hát Kinh Te Deum tạ ơn Chúa chiều cuối năm (31.12.2018)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes