Giảng lễ Chúa Nhật II Thường Niên B – Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân CSsR 14/01/2018"Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" 39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy Giảng lễ Chúa Nhật II Thường Niên B 17g 00 – Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân CSsR 14/01/2018 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes