Hướng dẫn Đồng hành Chia sẻ cùng các Bạn Di Dân - Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh HùngĐức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng & Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Hướng dẫn Đồng hành Chia sẻ các thủ tục cần thiết cho các Bạn Di Dân trong ngày bế mạc tuần lễ Di Dân của TGP Sài Gòn, ngày 14/01/2018 tại Giáo xứ Thánh Phaolô Bình Tân.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes