Thánh lễ tạ ơn - Bế mạc tuần lễ Di Dân TGP Sài Gòn 2018Thánh lễ tạ ơn, bế mạc tuần lễ Di Dân của TGP Sài Gòn ngày 14/01/2018 tại Giáo xứ Thánh Phaolô Bình Tân.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes