Giảng Tĩnh Tâm dành cho Người Lớn Mùa Chay 2018 _ Lm Giuse Lê Quang Uy CSsR 22/03/2018Giảng Tĩnh Tâm dành cho Người Lớn Mùa Chay 2018 _ Lm Giuse Lê Quang Uy CSsR 22/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes