Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi III - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 21/03/2018Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua ngày thứ III - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 21/03/2018 "Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta": (Mc 10,21a)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes