CHUYÊN ĐỀ: Giáo Dục & Kỹ Năng Sống “HỌC VỚI GIÊSU” (Số 3)CHUYÊN ĐỀ: Giáo Dục & Kỹ Năng Sống “HỌC VỚI GIÊSU” (Số 3 - 06.12.2017)

1. Bài hát: “Học với Chúa”
2. Kỹ Năng Sống Mầm Non: Không Nên Ích Kỷ Kiêu Ngạo
3. [PT TNTT VN] Phương Pháp Huấn Luyện trong PT TNTT: “VÀO SA MẠC”
4. [GÓC PHỤ HUYNH]
- Đừng “bỏ rơi” con ngay trong nhà mình
- Cha mẹ Am hiểu - Cho con nhiệm màu - ThS. Trần Thị Ái Liên
----------------------------------------------------------------
Các khóa học khác của Ths. Trần Thị Ái Liên: https://goo.gl/Thgon8
----------------------------------------------------------------
📺 Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes