Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 07.05.2018
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 07.05.2018
1.Ngày 07.05 Chân phước Rôsa Vênêrini
2.Lời Hằng Sống Thứ Hai 07.05.2018- THẦN KHÍ, ĐẤNG BẢO TRỢ CHO CHÚNG TA
3.Hãy ở lại trong tình thương của Thầy - Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha, 06.05.2018
4.Giảng lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 06.05.2018
5.Phóng sự: "Thien Ân" Mái ấm hạnh phúc

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes