Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Tư 20.06.2018
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Tư 20.06.2018
1.Ngày 20.06 Chân phước Michelina Pesaro
2.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 20.06.2018: ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN, BÁC ÁI NHƯ THẾ NÀO
3.NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
4.BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes