Chương trình truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Sáu 17.05.2019Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Thứ Sáu 17.05.2019 1. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 17.05.2019: "TRONG NHÀ CHA THẦY CÓ NHIỀU CHỖ Ở... CHÍNH THẦY LÀ CON ĐƯỜNG..."- Lm.Giuse Lê Quang Uy, DCCT 2.Ngày 17.05 Thánh Paschal Baylon 3. Chia sẻ trong nước mắt của cha Duy Tân trong ngày về nhiệm sở mới 4 .Sr Nguyễn Thị Hồng Quế Gia đình loan báo Tin Mừng 5. Kinh hoàng: Nhiều người tình nguyện để quỷ nhập, hội nghị trừ tà Vatican cảnh báo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes