[Ngày Thánh Mẫu 2019] CUNG NGHINH THÁNH TƯỢNG MẸ FATIMACUNG NGHINH THÁNH TƯỢNG MẸ FATIMA| Solemn Procession in honor of Our Lady of Fatima Chủ sự: Đc. Felipe Estévez, FL Hiệu Kỳ & Bản Đồ Việt Nam: Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Giá Nến Cao: Thiếu Nhi Thánh Thể Kiệu CTTĐ: Gx. Các Thánh TĐVN, Arlington, TX Kiệu Đức Mẹ Fatima: Ban Kiệu NTM 2019 (phụ trách lắp, ráp, trang trí, di chuyển) Tháp Tùng Kiệu Mẹ: Phong Trào Tông Đồ Fatima

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes