Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục - Chủ đề: ĐỨC THÁNH GIOAN PHAOLO II VÀ GIA ĐÌNH - “ÁNH SÁNG & BÓNG TỐI”Chủ đề: ĐỨC THÁNH GIOAN PHAOLO II VÀ GIA ĐÌNH - “ÁNH SÁNG & BÓNG TỐI” Với sự hướng dẫn của: - Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, GM Phụ tá TGP. Sài Gòn - Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP. - Đặc trách Chương trình Chuyên đề Giáo dục. - Ban phục vụ CTCĐGD.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes