Giảng lễ Chúa Nhật - Khánh Nhạt Truyền Giáo | Lm. Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Giảng lễ Chúa Nhật - Khánh Nhạt Truyền Giáo | 18h30 | 17/10/2020 || Lm. Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo