Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14.11.2020 -Lm. Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT

Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 14.11.2020 -Lm. Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo