Bài hát chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới 2023: Phiên bản Tiếng Việt


Bài hát chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới 2023: Phiên bản Tiếng Việt

Phiên bản Tiếng Việt của bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 do Lm. Đaminh Trần Thiện Đà chuyển ngữ. Đại hội sẽ được diễn ra tại Lisbon từ ngày 01 - 06/8/2023.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo