Ngày Mồng Một Tết: 'CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI' Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy". (Ga 14, 23) Ngày Mồng Một Tết: “CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI” Hành Hương Minh Niên_Đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp 16/02/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes