Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đại Hội Thánh Mẫu (Hải Ngoại). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đại Hội Thánh Mẫu (Hải Ngoại). Hiển thị tất cả bài đăng

Trực tiếp: Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria | Ngày Thánh Mẫu 2023

08:49:00 0

Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 - Lm. Phạm Quang Hồng | Ngày Thánh Mẫu 2023

08:44:00 0

Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 - Lm. Vũ Thế Toàn, SJ | Ngày Thánh Mẫu 2023

08:39:00 0

Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống và Niềm Tin #2 - Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS | Ngày Thánh Mẫu 2023

08:36:00 0

Thánh Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam | Ngày Thánh Mẫu 2023

20:14:00 0

Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình - Lm. Vũ Thế Toàn, SJ | Ngày Thánh Mẫu 2023

20:11:00 0

Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống và Niềm Tin - Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS | Ngày Thánh Mẫu 2023

20:09:00 0

Ngày Thánh Mẫu 2023 - Hội Thảo Mục Vụ Và Tâm Linh - Lm. Phạm Quang Hồng

20:08:00 0

Khai Mạc Ngày Thánh Mẫu - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa. Thứ Năm 3.8.2023

20:07:00 0

Thánh Lễ Đại Trào - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2023 - Cùng Mẹ, Lên Đường

23:20:00 0

Rước Kiệu và Chầu Thánh Thể - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2023 - Cùng Mẹ, Lên Đường

06:00:00 0

Lm. Nguyễn Khắc Hy - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2023 - Cùng Mẹ, Lên Đường

04:00:00 0

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2023 - Cùng Mẹ, Lên Đường

02:00:00 0

Giảng Thuyết - Lm Nguyễn Khắc Hy - Thánh Mẫu La Vang 2023 - Cùng Mẹ, Lên Đường

01:30:00 0

Thánh Lễ Chữa Lành - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2023 - Cùng Mẹ, Lên Đường

00:00:00 0

Trực tiếp: Chương Trình Văn Nghệ - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2023 - Cùng Mẹ, Lên Đường

23:05:00 0

Chương Trình Văn Nghệ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2023 - Cùng Mẹ, Lên Đường

23:00:00 0

Trực tiếp: Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2023 - "Cùng Mẹ, Lên Đường"

07:56:00 0

Live: Ngày Thánh Mẫu 2022 - Thánh Lễ Đại Trào & Nghi Thức Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2022

00:00:00 0

Live: Ngày Thánh Mẫu 2022 - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria

21:18:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo