Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đức Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đức Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng

🔴[Trực Tuyến] THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA TẠI TTHH. ĐỨC MẸ NÚI CÚI 13/7/2024 |

15:50:00 0

🔴 HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 06/07/2024

22:20:00 0

🔴Trực tuyến: TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NGÀY THỨ NHẤT - LÚC 18:00, NGÀY 25.06.2024|Đền ĐMHCG Hà Nội

18:00:00 0

🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ - HÀNH HƯƠNG - KHAI MẠC TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 17g30 - 25/06/2024| Đền ĐMHCG Sài Gòn

17:30:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 08/06/2024 | Đền ĐMHCG Sài Gòn

16:50:00 0

🔴 Trực Tuyến | 14:30, 31-05-2024 |THÁNH LỄ ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ YSAVE - BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

15:37:00 0

Ngày 31.05 Lễ Đức Mẹ thăm viếng

13:44:00 0

🔴HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 25/05/2024

03:13:00 0

🔴 HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 14g00 - 11/05/2024

20:27:00 0

Phim Công Giáo: ĐỨC MẸ FATIMA (2020)

11:46:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 04.05.2024 | Đền ĐMHCG DCCT Hà Nội

23:46:00 0

Nhạc Thánh Ca Tháng Hoa Tuyển Chọn - Ngàn Hoa Con Dâng Mẹ - Kính Mừng Mẹ Maria | Nguyễn Hồng Ân

14:51:00 0

🔴TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 27.04.2024 | Đền ĐMHCG DCCT Hà Nội

14:27:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 20.04.2024 | Đền ĐMHCG DCCT Hà Nội

00:00:00 0

🔴Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 04.2024 tại Linh Địa La Vang

21:38:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 06.04.2024| Đền ĐMHCG DCCT Hà Nội

21:36:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 06/04/2024 |Đề ĐMHCG DCCT Sài Gòn

21:34:00 0

Ngày 25.03 Lễ truyền tin cho Đức Maria

21:39:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 23/03/2024 | Đền ĐMHCG Sài Gòn

21:33:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 23.03.2024 | Đền ĐMHCG Hà Nội

21:30:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo