Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đức Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đức Mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 20.04.2024 | Đền ĐMHCG DCCT Hà Nội

00:00:00 0

🔴Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 04.2024 tại Linh Địa La Vang

21:38:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 06.04.2024| Đền ĐMHCG DCCT Hà Nội

21:36:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 06/04/2024 |Đề ĐMHCG DCCT Sài Gòn

21:34:00 0

Ngày 25.03 Lễ truyền tin cho Đức Maria

21:39:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 23/03/2024 | Đền ĐMHCG Sài Gòn

21:33:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 23.03.2024 | Đền ĐMHCG Hà Nội

21:30:00 0

🔴TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 16.03.2024 | Đền ĐMHCG DCCT Hà Nội

15:34:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 09.03.2024 | Đền ĐMHCG Hà Nội

13:44:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 09/03/2024

13:42:00 0

🔴 TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 14g00 - 02/03/2024

21:44:00 0

🔴 TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 02.03.2024 | Đền ĐMHCG DCCT Thái Hà, Hà Nội

21:41:00 0

🔴THÁNH LỄ TẠ ƠN & MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ MARIA - TTHH ĐỨC MẸ NÚI CÚI | 01/03/2024

21:37:00 0

🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 03.2024 tại Linh Địa La Vang

13:15:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 17/02/2024

21:15:00 0

🔴Trực tiếp: Thánh Lễ Minh Niên Giáp Thìn 2024 tại Linh Địa La Vang

11:19:00 0

🔴 Trực tiếp: MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024 - BÊN MẸ TÀPAO | 13/02/2024

11:17:00 0

🔴 Trực tiếp: THÁNH LỄ - THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM ( Mồng 3 Tết) - 16g30 - 12/02/2024 | Đền ĐMHCG Sài Gòn

20:53:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ MINH NIÊN - MỒNG BA TẾT THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM (12.02.2023)| Đền ĐMHCG Hà Nội

20:51:00 0

Ngày 11.02 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

16:51:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo