Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài giảng Thánh Lễ - Tĩnh Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài giảng Thánh Lễ - Tĩnh Tâm. Hiển thị tất cả bài đăng

🔴TRỰC TIẾP | Thánh Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Toà Phú Cường | 25.04.2024

07:43:00 0

🔴Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 6 Thầy Phó tế do Đức Cha Vinh Sơn Giáo phận chủ sự [25.4.2024] | Gp. Hải Phòng

07:42:00 0

Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần IV Phục sinh,ngày 24-4-2024 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

07:38:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến: kính THÁNH MARCÔ | 17:30 THỨ NĂM 25-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

07:08:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 24-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

07:06:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 23-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

07:03:00 0

🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ 2024 | TGP HÀ NỘI

14:06:00 0

🔴Trực tiếp: THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 22-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

14:00:00 0

"One flock, one shepherd" - Abp. Marek Zalewski, Fourth Sunday of Easter | April 21, 2024

00:00:00 0

Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN IV PS năm B, ngày 21-4-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

00:00:00 0

Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh Năm B - 21/04/2024 | cha Micae Phạm Quang Hồng

13:54:00 0

Bài giảng của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Trong ngày hội Ơn Gọi Giáo Phận Phú Cường 2024.

15:05:00 0

🔴Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 20.04.2024 | Đền ĐMHCG DCCT Hà Nội

00:00:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 19-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

15:01:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 18-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

14:58:00 0

🔴Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 17/04/2024 tại Đền Công chính Thánh Giuse

14:41:00 0

BÀI GIẢNG LỄ - ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG - TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO - 13.04.2024

14:40:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 17-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

14:33:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến:THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 16-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

07:22:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến:THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH | 17:30 NGÀY 15-4-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

23:25:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo