Đón Xem Trực Tiếp

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài Giảng - Thánh Lễ - Tĩnh Tâm

Lời Chủ Chăn

Thánh Ca

Phim Công Giáo

Bài mới nhất

TIN TÔN GIÁO THỨ BA 07/02/2023

08:40:00 0

LÀM CHỨNG CHO CHÚA - ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ QUANG KHANG, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN BẮC NINH

08:39:00 0

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thời Cha Alphonse Tremblay 1947-1952; thời Cha Louis Roy 1952–1956

08:38:00 0

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 7-2-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

08:37:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Ba ngày 07.02.2023 - THẾ NÀO LÀ TRUYỀN THỐNG | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

08:36:00 0

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 6-2-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

08:16:00 0

TIN TÔN GIÁO THỨ HAI 06/02/2023

08:15:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Hai ngày 06.02.2023 - MỌI NGƯỜI NHẬN RA NGƯỜI | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

08:13:00 0

Phóng sự đặc biệt về chuyến tông du Phi Châu: ĐTC gặp gỡ giới trẻ và các giáo lý viên Congo

08:11:00 0

Ngày 06.02: THÁNH PHAO-LÔ MIKI VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

08:00:00 0

Muối & Ánh sáng: 2 bổn phận của người Kitô hữu - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | CN 5 TN năm A

00:00:00 0

"Do not be afraid of shining" - Fr. David Rolo Cabello | 5th Sunday in Ordinary Time | Feb 5, 2023

00:00:00 0

Tôi có là 'muối' cho cuộc đời của ai không? - Lm GB Phương Đình Toại, MI | CN 5 TN năm A

00:00:00 0

Cùng vào thiên đàng 🎙️ Chính Anh Em là muối và ánh sáng 💕 Bài giảng mới nhất của Cha Hồng 2023

00:00:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A | 5-2-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

11:34:00 0

TIN TÔN GIÁO, SÁNG CHÚA NHẬT 05/02/2023

11:33:00 0

Thánh Ca Chọn Lọc | LỜI CON MUỐN NÓI | Ca Đoàn Tổng Hợp

11:32:00 0

Bài giảng Lễ dịp Hành hương Kính Lòng Chúa Thương Xót đầu tháng 02 - Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo

11:31:00 0

Ngày 05.02 Thánh Agatha

11:30:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Chúa Nhật ngày 05.02.2023 - CÁC CON LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

21:51:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A | THỨ BẢY 4-2-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

21:46:00 0

🔴TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | NHÀ THỜ NÀ PHẶC, BẮC KẠN - GP BẮC NINH

21:44:00 0

Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 02.2023 tại Linh Địa La Vang

21:42:00 0

TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 04.02.2023 | Đền ĐMHCG Hà Nội

21:40:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo