Đón Xem Trực Tiếp

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài Giảng - Thánh Lễ - Tĩnh Tâm

Học Thánh Kinh

Thánh Ca

Phim Công Giáo

Bài mới nhất

Nhật Ký Truyền Giáo l Lm. Pio Ngô Phúc Hậu l Full

23:20:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến:CHÚA BA NGÔI NĂM B | 17:30 NGÀY 26-5-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

23:12:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Chúa Nhật ngày 26.05.2024 - LỄ CHÚA BA NGÔI | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:07:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến:CHÚA BA NGÔI NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 25-5-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

13:10:00 0

🔴HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 25/05/2024

03:13:00 0

Bài giảng || Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo - UB Giáo dân Giáo tỉnh Hà Nội

00:00:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Bảy ngày 25.05.2024 - NƯỚC THIÊN CHÚA| Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

00:00:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến:THỨ SÁU TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN | 17:30 NGÀY 24-5-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

23:08:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Sáu ngày 24.05.2024 - CHUNG THỦY HÔN NHÂN| Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:03:00 0

🎥Bài giảng: "Đức Maria, Người Bạn đồng hành tuyệt mỹ của người trẻ”

08:18:00 0

Hãy nhìn rộng hơn | Lễ Bế giảng năm học 2023-2024 Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình - Liên dòng nữ

08:13:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến:THỨ NĂM TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN | 17:30 NGÀY 23-5-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

08:05:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Năm ngày 23.05.2024 - TAI HẠI GƯƠNG XẤU| Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

07:59:00 0

Ngày 23.05 Thánh Gioan Baotixita Rôsi

03:52:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 22/05/2024

08:12:00 0

Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16:30 ngày 22/05/2024 tại Đền Công chính Thánh Giuse

08:10:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến:THỨ TƯ TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN | 17:30 NGÀY 22-5-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

08:01:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Tư ngày 22.05.2024 - ÓC PHE PHÁI | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

07:53:00 0

Ngày 22.05 Thánh Rita Cassia

05:00:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến: THỨ BA TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN | 17:30 NGÀY 21-5-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

08:00:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Ba ngày 21.05.2024 - HỌ KHÔNG HIỂU LỜI NGƯỜI DẠY BẢO | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

07:51:00 0

Ngày 21.05 Chân phước Êugiêniô Magiênô

05:30:00 0

Ngày 20.05 Thánh Bênađinô Siêna

23:47:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến: ĐỨC MARIA - MẸ HỘI THÁNH | 17:30 NGÀY 20-5-2024 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

20:44:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo