Đón Xem Trực Tiếp

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bài Giảng - Thánh Lễ - Tĩnh Tâm

Thiếu Nhi

Thánh Ca

Phim Công Giáo

Bài mới nhất

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 26-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

19:19:00 0

🔴 Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay THỨ HAI, ngày 26/09/2022 | Tuần XXVI - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

19:17:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Hai ngày 26.09.2022 - ĐÓN NHẬN THÁNH Ý CHÚA | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:01:00 0

LHS Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên. C - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

18:55:00 0

Bài Giảng lễ Chúa Nhật XXVI TN C _ Lm. Anrê Ngọc Dũng, DCCT

18:54:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C | 25-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

10:39:00 0

🔴Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 25/09/2022 | Tuần XXVI - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

10:37:00 0

TIN TÔN GIÁO CHÚA NHẬT 25/09/2022

10:34:00 0

Lời Chúa cho Thiếu Nhi Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm C | Tiếng Việt - Tiếng Anh

10:33:00 0

TRỰC TUYẾN: NGÀY HỌP MẶT DI DÂN - GIAO LƯU VĂN NGHỆ | Gp. Đà Nẵng

10:28:00 0

TRỰC TUYẾN: NGÀY HỌP MẶT DI DÂN - THÁNH LỄ TẠ ƠN | Gp. Đà Nẵng

10:27:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Chúa Nhật ngày 25.09.2022 - TRÁNH THÁI ĐỘ DỬNG DƯNG | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

10:25:00 0

LHS Chúa Nhật Tuần XXVi Thường Niên. C - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

10:24:00 0

TIN TÔN GIÁO THỨ BẢY 24/09/2022

08:46:00 0

🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 6g00 - 24/09/2022| DCCT Sài Gòn

08:45:00 0

TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 24.09.2022|DCCT Hà Nội

00:02:00 0

Trực tiếp: THÁNH LỄ GIỖ ĐC GIUSE NGUYỄN QUANG TUYẾN | 19:30 : 24/9/2022 | NT CHÍNH TÒA BẮC NINH.

00:01:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Bảy ngày 24.09.2022 - ĐÓN NHẬN THÁNH Ý CHÚA | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:59:00 0

LHS Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên. C - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

23:58:00 0

Bài số 47: HUẤN LUYỆN GIÚP LỄ 09 "GIÚP LỄ AN TÁNG" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

19:13:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 23-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

23:07:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ SÁU, ngày 23/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

23:06:00 0

Chia sẻ Lời Chúa mỗi ngày: Thứ Sáu ngày 23.09.2022 - CHÚA GIÊSU LÀ AI ? | Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:01:00 0

LHS Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên. C - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

23:00:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo