Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Anh Văn Miễn Phí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Anh Văn Miễn Phí. Hiển thị tất cả bài đăng

The Order of Mass (Phần 1) | Phát âm tiếng Anh Công giáo | Pronouncing Catholic Words

14:13:00 0

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Let's roll - Phim The Fate of the Furious (VOA)

10:30:00 0

Học từ vựng qua bản tin ngắn: Practical (VOA)

10:30:00 0

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: At the drop of a hat (VOA)

10:30:00 0

Ngữ pháp Thông dụng: Amplifiers - Từ khuếch đại (VOA)

10:30:00 0

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Set Things Right - Phim Spark: A Space Tail (VOA)

10:30:00 0

Học từ vựng qua bản tin ngắn: Persecuted (VOA)

10:30:00 0

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: The Last Straw (VOA)

11:13:00 0

Ngữ pháp Thông dụng: Trạng từ Always (VOA)

11:12:00 0

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Push the envelope (VOA)

10:30:00 0

Ngữ pháp Thông dụng: Cách dùng Be supposed to (VOA)

10:30:00 0

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: That ship has sailed (VOA)

11:00:00 0

Ngữ pháp Thông dụng: Either-Or và Neither-Nor (VOA)

11:00:00 0

Ngữ pháp Thông dụng: Cách dùng Prefer, Would Prefer, Would Rather (VOA)

11:33:00 0

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Crooked cops - Phim CHIPS (VOA)

11:32:00 0

Học từ vựng qua bản tin ngắn: Automate (VOA)

10:30:00 0

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bucket list (VOA)

10:30:00 0

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Living under a rock (VOA)

10:30:00 0

Học tiếng Anh qua phim ảnh: Ahead of your time - Phim Beauty and the Beast (VOA)

10:30:00 0

Học tiếng Anh qua phim ảnh: I am really freaking out - Phim Smurfs: The Lost Village (VOA

10:30:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo