Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 20: Già Kén Kẹn Hom

23:50:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 19: Xấu Chàng Hổ Ai

20:53:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 18: Bão Táp Mưa Sa |

20:50:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 17: Chân Ướt Chân Ráo

20:15:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 16: Kính Lão Đắc Thọ

20:12:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 15: Ngựa Quen Đường Cũ | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

20:10:00 0

Ngày 09.12: Kỷ niệm Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

22:12:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 14: Hồng Nhan Bạc Mệnh

20:32:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 13: Chân Cứng Đá Mềm

20:30:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 12: Kiến Bò Miệng Chén

21:34:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 11: Mẹ Tròn Con Vuông

20:19:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 10: Lực Bất Tòng Tâm

20:18:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 9: Đâm Bị Thóc Chọc Bị Gạo

20:17:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 8: Năm Thì Mười Hoạ

20:16:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 7: Rối Như Bòng Bong

20:14:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 6: Ra Môn Ra Khoai

20:13:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 5: Vuốt Mặt Phải Nể Mũi

20:12:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 4: Nằm Gai Nếm Mật

20:10:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 3: Đứng Mũi Chịu Sào

20:09:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 2: Sơn Cùng Thủy Tận

20:07:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo