Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐGH Phanxico. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐGH Phanxico. Hiển thị tất cả bài đăng

Kinh Truyền Tin lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

00:00:00 0

🔴Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 26/06/2024

20:23:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 05/06/2024

19:05:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 22/05/2024

08:12:00 0

Tiếp kiến chung 15/5/2024: Đức mến giúp chúng ta tha thứ và yêu thương cả kẻ thù

10:29:00 0

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (12/5): Lễ Chúa Lên Trời

20:23:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 08/05/2024

16:16:00 0

Tiếp kiến chung 1/5/2024: Kẻ thù đầu tiên của đức tin không phải là trí tuệ mà là sự sợ hãi

00:00:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 24/04/2024

07:35:00 0

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (21/4): Mục tử Nhân lành

08:41:00 0

🔴Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 17/04/2024

07:24:00 0

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (14/4): Cuộc gặp gỡ với Chúa

13:22:00 0

🔴Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 10/04/2024

22:59:00 0

Tiếp kiến chung 3/4: Không có công bình thì không có hòa bình

23:44:00 0

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh

20:53:00 0

🔴 Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 27/03/2024

14:47:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 20/03/2024

12:20:00 0

Kinh Truyền Tin (17/3): Với Thiên Chúa, vinh quang là yêu thương đến hiến mạng

20:28:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 13/03/2024

13:43:00 0

Bài huấn dụ của ĐTC trong buổi Tiếp kiến chung 06/03/2024: Chống lại tính kiêu ngạo bằng sự khiêm nhường

20:50:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo