Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận. Hiển thị tất cả bài đăng

ĐHY Giovanni Battista Re: ĐHY Nguyễn Văn Thuận – Chứng Nhân Vĩ Đại Trong Đời Sống Đức Tin

20:53:00 0

TRỰC TIẾP: CHƯƠNG TRÌNH "ĐƯỜNG HY VỌNG" | Lửa Hồng Music

23:16:00 0

Mẹ Maria Trong Cuộc Đời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - Lm Nguyễn Huy Bảo - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang

00:39:00 0

ĐHY Nguyễn Văn Thuận - Người gợi hứng cho các tù nhân sống tốt hơn

22:31:00 0

Đấng Đáng Kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận - Đời Tù Đầy - 'Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá'

21:02:00 0

Đức Giáo Hoàng công nhận những “đức tính anh hùng” của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận

21:23:00 0

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sẽ được tuyên phong Chân Phúc

16:49:00 0

Những chứng nhân - Nói về Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

13:29:00 0

Đúc tượng cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

08:00:00 0

Giới thiệu: Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - tập 4

06:40:00 0

Giới thiệu: Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - tập 3

07:30:00 0

Giới thiệu: Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - tập 2

20:11:00 0

Con có một Tổ Quốc - Lời: Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận, Nhạc: Lm. Đỗ Bá Công

19:30:00 0

Giới thiệu: Đời tù đày của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận - tập 1

19:00:00 0

Di Sản Tinh Thần của ĐHY.PX.Nguyễn Văn Thuận

21:22:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo