Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm. Tiến Lộc DCCT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm. Tiến Lộc DCCT. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh lễ cầu cho Cha Tiến Lôc - Giỗ giáp năm 06.12.2023.

21:58:00 0

Giảng Lễ An Táng Lm. Giuse NGUYỄN VĂN LỘC C.Ss.R (Tiến Lộc) - 6g00 - 09/12/2022 - Lm. QUANG UY.

20:41:00 0

🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ An Táng Lm. Giuse NGUYỄN VĂN LỘC, DCCT (Tiến Lộc) - 6g00 - 09/12/2022 tại DCCT Sài Gòn

21:39:00 0

Bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Tiến Lộc - Lm. Giuse Lê Quang Uy.

00:29:00 0

Thương Tiếc Bố Lộc - Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Lộc được Chúa gọi về ngày 5 tháng 12 năm 2022.

17:48:00 0

CÁM ƠN TRỜI - Trưởng Tiến Lộc hướng dẫn ban sói già và sói con trong trại Hội bầy

15:49:00 0

Cha TIẾN LỘC: Không bao giờ tôi có ý định thôi làm linh mục, Thiên chức linh mục là vĩnh cửu!

13:14:00 0

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Thượng Thọ 80 Tuổi và Lễ Kim Khánh Linh Mục Yuse TIẾN LỘC

08:51:00 0

Bài Giảng Công Giáo - Lm. Tiến Lộc, Dòng Chúa Cứu Thế

12:56:00 0

THÁNH LỄ KIM KHÁNH TRƯỞNG LINH MỤC YUSE TIẾN LỘC (Phần 2)

12:28:00 0

THÁNH LỄ KIM KHÁNH TRƯỞNG LINH MỤC YUSE TIẾN LỘC (Phần 1) 19.3.2022

12:26:00 0

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 12, 14-21) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 18/07/2020

23:03:00 0

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 12, 1-8) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 17/07/2020

23:37:00 0

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 11, 28-30) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 16/07/2020

22:48:00 0

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 11, 25-27) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 15/07/2020

22:52:00 0

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 11, 20-24) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 14/07/2020

07:30:00 0

SN Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 10,34 - 11,1) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 13/07/2020

07:30:00 0

SN Lời Chúa CN Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13, 1-23) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 12/07/2020

23:36:00 0

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần Thánh Năm A (11/04/2020) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R.

23:14:00 0

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh Năm A (09/04/2020) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R.

05:00:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo