Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn . VATICAN TV. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn . VATICAN TV. Hiển thị tất cả bài đăng

Kinh Truyền Tin lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

00:00:00 0

🔴Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 26/06/2024

20:23:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 05/06/2024

19:05:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 22/05/2024

08:12:00 0

Tiếp kiến chung 15/5/2024: Đức mến giúp chúng ta tha thứ và yêu thương cả kẻ thù

10:29:00 0

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (12/5): Lễ Chúa Lên Trời

20:23:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 08/05/2024

16:16:00 0

Tiếp kiến chung 1/5/2024: Kẻ thù đầu tiên của đức tin không phải là trí tuệ mà là sự sợ hãi

00:00:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 24/04/2024

07:35:00 0

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (21/4): Mục tử Nhân lành

08:41:00 0

🔴Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 17/04/2024

07:24:00 0

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (14/4): Cuộc gặp gỡ với Chúa

13:22:00 0

🔴Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 10/04/2024

22:59:00 0

Tiếp kiến chung 3/4: Không có công bình thì không có hòa bình

23:44:00 0

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (1/4): Tiếp tục niềm vui Phục Sinh

20:53:00 0

🔴 Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 27/03/2024

14:47:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 20/03/2024

12:20:00 0

Kinh Truyền Tin (17/3): Với Thiên Chúa, vinh quang là yêu thương đến hiến mạng

20:28:00 0

Trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC, thứ Tư, ngày 13/03/2024

13:43:00 0

Tĩnh tâm Mùa Chay 2024: Bài 9 - Hoán cải và hoà giải

14:14:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo