Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tìm hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tìm hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

21:43:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

17:57:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

13:37:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 4: CÁC SÁCH GIÁO HUẤN - KHÔN NGOAN | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:35:00 0

Học Thánh Kinh Bài 129: Biểu tượng đánh rơi Lời Chúa xuống đất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

21:56:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ (tt) | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:34:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 3: CÁC SÁCH LỊCH SỬ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:31:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 20: Già Kén Kẹn Hom

23:50:00 0

Cuộc đời và sứ vụ của Đức cha Pierre Lambert de la Motte

23:47:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 2: NGŨ THƯ | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:30:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 1: Một số khái niệm căn bản | THÁNH KINH TỔNG QUÁT - | Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

22:29:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 19: Xấu Chàng Hổ Ai

20:53:00 0

TỌA ĐÀM - Tìm hiểu việc mở án phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de la Motte cấp giáo phận.

20:49:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 18: Bão Táp Mưa Sa |

20:50:00 0

Học Thánh Kinh 📖 Phần 5: NGÔN SỨ - TIÊN TRI | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

23:39:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 15: Ngựa Quen Đường Cũ | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

20:10:00 0

Ngày 09.12: Kỷ niệm Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

22:12:00 0

Vấn đề luân lý: Thụ tinh trong ống nghiệm

21:30:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 14: Hồng Nhan Bạc Mệnh

20:32:00 0

Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 13: Chân Cứng Đá Mềm

20:30:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo