Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn .. Truyền Thông DCCT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn .. Truyền Thông DCCT. Hiển thị tất cả bài đăng

Vấn đề luân lý: Thụ tinh trong ống nghiệm

21:30:00 0

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A 10/09/2023 | Lm. Anrê Nguyễn Ngọc Dũng, DCCT

16:40:00 0

Suy niệm Lời Chúa - Lễ nhớ Thánh Martha, Maria và Lazarô, thứ Bảy tuần XVI thường niên 29/07/2023 - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R.

21:00:00 0

🔴Thánh Lễ CHÚA NHẬT PHỤC SINH - 18g30 - 09/04/2023 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng

14:56:00 0

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Bảy tuần V Mùa Chay 01/04/2023 - Lm. Anrê Nguyễn Ngọc Dũng, C.Ss.R.

00:33:00 0

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thời Cha Alphonse Tremblay 1947-1952; thời Cha Louis Roy 1952–1956

08:38:00 0

🔴 Thánh Lễ TĨNH TÂM MÙA VỌNG - THIẾU NHI - Ngày III - 18g30 - 14/12/2022 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng

14:38:00 0

🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TĨNH TÂM MÙA VỌNG - THIẾU NHI - Ngày II - 18g30 - 13/12/2022 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng

14:37:00 0

🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TĨNH TÂM MÙA VỌNG - THIẾU NHI - Ngày I - 18g30 - 12/12/2022 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng

14:35:00 0

300 CÂU HỎI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO: CHÚA GIÊSU LÀ NGÔN SỨ HAY LÀ ĐẤNG MÊSIA?

22:21:00 0

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Tư tuần XXXIV mùa Thường Niên 23/11/2022 - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Công, DCCT

22:04:00 0

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Ba tuần XXXIV mùa Thường Niên 22/11/2022 - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Công, DCCT

21:52:00 0

Suy niệm Lời Chúa - Thứ Hai tuần XXXIV mùa Thường Niên 21/11/2022 - Lm. Phaolô Nguyễn Văn Công, DCCT

21:34:00 0

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm C 20/11/2022

19:36:00 0

🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 6g00 - 22/10/2022 | DCCT Sài Gòn

22:51:00 0

🔴 Trực tiếp: ĐẠI LỄ KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - Thứ bảy - 16g00 - 15/10/2022 | DCCT Sài Gòn

08:59:00 0

🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - Ngày 2 - Thứ sáu - 17g30 - 14/10/2022 | DCCT Sài Gòn

08:58:00 0

🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - Ngày 1 - Thứ năm - 17g30 - 13/10/2022| DCCT Sài Gòn

08:57:00 0

🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 6g00 - 01/10/2022| DCCT Sài Gòn

20:56:00 0

Nhà truyền giáo đi tìm Chúa và khám phá những hạt giống Kitô có sẵn trong văn hóa bản địa

21:02:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo