Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bình luận - Tọa đàm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bình luận - Tọa đàm. Hiển thị tất cả bài đăng

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo chia sẻ với chủ đề: Xây dựng cho trẻ đức tính tự giác và tự lập

22:03:00 0

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo chia sẻ với chủ đề: Khủng hoảng tuổi trung niên

08:28:00 0

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo chia sẻ với chủ đề: Khủng hoảng tuổi trung niên

21:20:00 0

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo chia sẻ với chủ đề: Để con được lớn lên

21:39:00 0

Vai trò của Người Trẻ trong Giáo hội & Xã hội hôm nay - ĐTGM Giuse Vũ Văn Thiên

21:27:00 0

[Trực Tiếp] Đức TGM Giuse chia sẻ tại hội thảo tiền Công nghị về Truyền thông - 15h10 ngày 28/5/2022

20:29:00 0

Truyền Thông và Hiệp Hành - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

23:30:00 0

🔴 Trực tuyến | Tọa đàm : Hãy lắng nghe bằng trái tim 24.05.2022

00:57:00 0

Bàn tròn công nghị TGP Hà Nội - số 1

22:47:00 0

Toạ đàm tình liên đới trong thông điệp Fratelitutti | ĐGM. Phaolo Nguyễn Thái Hợp, OP & Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng

11:36:00 0

Toạ đàm [Người Kitô hữu trước thời cuộc] - Tiên Tri Bất Tường

22:33:00 0

Phỏng vấn Lm. Phương Đình Toại về đại dịch Covid-19 và cách ứng phó

07:59:00 0

Giáo Hội và quê hương trong những ngày này. Phỏng vấn Cha Phạm Trung Thành nguyên Giám Tỉnh DCCT VN

07:58:00 0

Lm. Giuse Lê Quốc Thăng: Linh mục không thể được miễn trừ, cũng phải đi, vì đó là sứ mạng!

20:59:00 0

BLXH:” SAU CORONA LÀ GÌ?” bài viết của tác giả Cánh Cò

13:35:00 0

BLXH: ”Rút ra gì từ những ảnh hưởng ngoài tiên liệu của COVID-19?” tác giả Mạnh Kim

23:50:00 0

BLXH: “Những Thông Tin Sai Lệch Về Virus Corona Gây Ra Những Thách Thức Đối Với Chính Phủ TQ”

00:06:00 0

BLXH: “CÚM CO.RO.NA VÀ VIỆT NAM”, tác giả Nguyễn Huy Vũ

22:53:00 0

BLXH: “BỘ MÁY TUYÊN TRUYỀN TRUNG QUỐC ĐẠI BẠI TRƯỚC CORONAVIRUS”, tác giả Mạnh Kim

23:06:00 0

BLXH: “NHÌN COVID-19 Ở NAM HÀN, VIỆT NAM SẼ BỚT ‘PHẤN KHỞI, LẠC QUAN’?” tác giả Trân Văn

21:05:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo