Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh-Le-Truc-Tuyen-Hom-Nay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh-Le-Truc-Tuyen-Hom-Nay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 7-2-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

08:37:00 0

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 6-2-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

08:16:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A | 5-2-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

11:34:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A | THỨ BẢY 4-2-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

21:46:00 0

🔴TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP | NHÀ THỜ NÀ PHẶC, BẮC KẠN - GP BẮC NINH

21:44:00 0

Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 02.2023 tại Linh Địa La Vang

21:42:00 0

TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 04.02.2023 | Đền ĐMHCG Hà Nội

21:40:00 0

🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 04/02/2023 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

21:38:00 0

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 3-2-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

13:36:00 0

Thứ Năm, Thánh Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thờ - Năm A. | 02/02/2023 | cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

20:46:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 1-2-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

08:39:00 0

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 31-1-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

07:39:00 0

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 30-1-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

23:18:00 0

Thánh Lễ Chúa nhật IV Thường niên Năm A, 29/01/2023

22:26:00 0

🔴Trực Tuyến | 15:00 | THÁNH LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG | 29-1-2023 | ĐCV Thánh Giuse

10:15:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM A | THỨ BẢY 28-1-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

19:25:00 0

🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - Thứ Bảy 28/01/2023 | DCCT Sài Gòn

19:16:00 0

Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 28.01.2023 | DCCT Hà Nội

19:09:00 0

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ SÁU TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 27-1-2023 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

18:55:00 0

Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 26-1-2023 | TTMV TGPSG

16:56:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo