Latest Posts

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh-Le-Truc-Tuyen-Hom-Nay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh-Le-Truc-Tuyen-Hom-Nay. Hiển thị tất cả bài đăng

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH | NGÀY 24-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

00:44:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh | 05h00 ngày 24.05.2022 | Gp. Nha Trang

19:50:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH | NGÀY 23-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

00:44:00 0

🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh | 05h00 ngày 23.05.2022 | Gp. Nha Trang

00:40:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH | 22-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

22:11:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: CHÚA NHẬT, Tuần VI PHỤC SINH | 5h00' ngày 22/05/2022, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

19:19:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH | THỨ BẢY 21-5-2022 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

19:03:00 0

TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 21.05.2022 | DCCT Hà Nội

23:18:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ BẢY - Tuần V PHỤC SINH | 05h00' ngày 21/05/2022, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

19:29:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH | NGÀY 20-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

21:22:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ SÁU - Tuần V PHỤC SINH | 05h00' ngày 20/05/2022, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

19:27:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH | NGÀY 19-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

22:20:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ NĂM Tuần V PHỤC SINH | 05h00' ngày 19/05/2022, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

19:27:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH | NGÀY 18-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

21:55:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ TƯ Tuần V PHỤC SINH | 05h00' ngày 18/05/2022, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

19:59:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH | NGÀY 17-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

21:55:00 0

Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ BA, Tuần V PHỤC SINH | 05h00' ngày 17/05/2022, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

19:57:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH | NGÀY 16-5-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

11:53:00 0

🔴 Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ HAI, Tuần V PHỤC SINH | 05h00' ngày 16/05/2022, GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

00:49:00 0

Trực tiếp từ Vatican: ĐTC Phanxicô cử hành Thánh Lễ Phong Thánh cho 10 vị Thánh mới | CN 15.05.2022

16:51:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo