Bài mới nhất

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh-Le-Truc-Tuyen-Hom-Nay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh-Le-Truc-Tuyen-Hom-Nay. Hiển thị tất cả bài đăng

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 26-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

19:19:00 0

🔴 Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay THỨ HAI, ngày 26/09/2022 | Tuần XXVI - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

19:17:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C | 25-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

10:39:00 0

🔴Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 25/09/2022 | Tuần XXVI - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

10:37:00 0

TRỰC TUYẾN: NGÀY HỌP MẶT DI DÂN - THÁNH LỄ TẠ ƠN | Gp. Đà Nẵng

10:27:00 0

🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 6g00 - 24/09/2022| DCCT Sài Gòn

08:45:00 0

TRỰC TIẾP: HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 24.09.2022|DCCT Hà Nội

00:02:00 0

Trực tiếp: THÁNH LỄ GIỖ ĐC GIUSE NGUYỄN QUANG TUYẾN | 19:30 : 24/9/2022 | NT CHÍNH TÒA BẮC NINH.

00:01:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 23-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

23:07:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ SÁU, ngày 23/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

23:06:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 22-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

20:40:00 0

🔴Thánh Lễ THỨ NĂM, ngày 22/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

20:39:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | KÍNH THÁNH MATTHÊU | NGÀY 21-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

21:03:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ TƯ, ngày 21/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

21:01:00 0

Thánh lễ tuyên khấn trọng thể trong Dòng thánh Clara Thủ Đức

20:56:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 20-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

20:43:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay: THỨ BA, ngày 20/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

20:41:00 0

🔴Thánh Lễ Trực tuyến | 17:30 | THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN | NGÀY 19-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

20:27:00 0

Trực Tuyến | 9:30 | LỄ GIỖ 36 NĂM NHẠC SỸ HÙNG LÂN | CHÚA NHẬT 18-9-2022 | NHÀ THỜ PHANXICÔ ĐAKAO

23:19:00 0

🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C | 18-9-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG

22:41:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo