Latest Posts

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Phụng Vụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Phụng Vụ. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài số 37: BỘ PHỤNG TỰ HƯỚNG DẪNCỬ HÀNH LỜI CHÚA - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

12:42:00 0

Bài số 36: NHỮNG NGƯỜI LINH HOẠT PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

15:54:00 0

Bài số 35: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU TRONG PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:36:00 0

Bài số 34: THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ TRONG PHỤNG VỤ ? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:34:00 0

Bài số 33: THỪA TÁC VỤ CỦA LINH MỤC TRONG PHỤNG VỤ? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:34:00 0

Bài số 32: THỪA TÁC VIÊN CỬ HÀNH PHỤNG VỤ LÀ AI ? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:31:00 0

Bài số 31: THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:29:00 0

Bài số 30:TỔ CHỨC PHỤNG VỤ TRONG GIÁO HỘI - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:53:00 0

Bài số 29: TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN TRONG PHỤNG VỤ - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:52:00 0

Bài số 28: CỬ HÀNH ĐÊM VỌNG PHỤC SINH - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:50:00 0

Bài số 27: THỨ SÁU TUẦN THÁNH, TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:48:00 0

Bài số 26: CỬ HÀNH THÁNH LỄ TIỆC LY NHƯ THẾ NÀO? - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

20:48:00 0

Bài số 25: "TẠI SAO KHÔNG HÁT ALLELUIA TRONG MÙA CHAY" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:56:00 0

Bài số 24: KINH SÁNG DANH TRONG MÙA CHAY - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:54:00 0

Bài số 23: Ý NGHĨA VÀ PHỤNG VỤ MÙA CHAY - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:53:00 0

Bài số 22: "TẠI SAO GỌI LÀ “THỨ TƯ LỄ TRO”" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:50:00 0

Bài số 21: "Ý Nghĩa Dây Pallium Trao Cho Đức Tổng Giám Mục" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:48:00 0

Bài số 20: "BÀI GIẢNG TRONG PHỤNG VỤ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:15:00 0

Bài số 19:"PHỤNG VỤ - NƠI DIỄN TẢ LỜI THIÊN CHÚA" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:13:00 0

Bài số 18:"LỜI CHÚA TRONG PHỤNG VỤ" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

23:08:00 0
Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo